Dementier


Dragepartiet.dk

Dragernes historie

Dragernes visdom

Politik.dk

Lokalpolitik

Brevkasse

Vedtægter

Links


Med henblik på med det samme at forebygge uhensigtsmæssige misforståelser om Dragepartiets politiske visioner og målsætninger i diverse medier bringes hermed på forhånd dementier til brug for enhver lejlighed:
  1. Det har vi aldrig sagt
  2. I tilfælde af, at vi har sagt det, mener vi det ikke
  3. I tilfælde af, at vi har sagt det og det kan dokumenteres at vi mener det, er sagen taget ud af en større sammenhæng og som følge heraf misforstået
  4. I tilfælde af, at vi har sagt det, det kan dokumenteres at vi mener det, og sagen er fuldt belyst, har vi siden da, pga. nye oplysninger og dermed ændrede forudsætninger for sagen, en ny holdning til sagen.
  5. Anvendelse af cigarer forekommer i givet fald udelukkende efter en middag og da normalt i selskab med cognac eller anden alkoholisk væske.