Dragernes historie


Dragepartiet.dk

Dragernes visdom

Politik.dk

Lokalpolitik

Brevkasse

Dementier

Vedtægter

Links


Dragernes historie er præget af menneskets ondskab, griskhed og frem for alt uvidenhed og manglende forståelse for dragernes store visdom

I de tidligere tider, myternes tid, levede mennesker og drager side om side, og menneskeheden nød godt af dragernes store viden, ikke mindst da dragerne tit forestod opdragelsen af børn af ædel byrd og/eller stor klogskab.

Heraf grundlaget for de mange historier om ædle riddere, smukke prinsesser og grumme drager, for det var ikke nemt at bestå en drageeksamen, hverken for en ridder eller en prinsesse.

Og således sikrede dragernes visdom, at folkeslagene havde vise herskere, der kendte kunsten at regere til landets bedste og folkets fremme, i respekt for naturens orden.

Imidlertid blev der med tiden stadig flere og flere indbildske adelsbørn, som mente de havde retten  til magten og æren, uden at nogle kunne stille dem til regnskab for deres nedrige og lumpne gerninger.

Men dragerne forhindrede dette. 

Derfor begyndte de onde at sprede rygter om dragerne, såsom at dragerne tjente onde kræfter, udplyndrede de fattige og åd smukke prinsesser. 

Efter således at havde forberedt det "moralske" grundlag for deres mørke gerninger sendte de deres stimænd og snigmordere af sted for at udrydde dragerne fra jorden.

Og mange drager blev overrasket og dræbt ved bestialske metoder i deres grotter, og deres guld og juveler plyndret. 

Ikke mindst snigmorderne St. George og Beowulf blev kendt og frygtet for deres bestialske og hensynsløse nedslagtning af drager.  Her er f.eks. Beowulf's niddingsdåd, mordet på  Drageherskeren Anchalagon den Sorte, et godt eksempel på, hvilken grusomhed der har præget disse stimænds færd gennem tiderne.

De få drager, der overlevede flygtede til de fjerneste bjergtoppe og dybe moser, hvor de siden har levet skjult og kun sjældent grebet ind i menneskehedens skæbne.

Således døde myternes tid og historiens tid startede, hvor konger talte årenes gang.

Og ond  er menneskets skæbne blevet i historien uden dragernes visdom.

Vold, hunger og pest er dagligdag for de fleste mens de få, herskerne, udkæmper "retfærdige" krige om guld og magt.

Dog har dragerne aldrig glemt den pligt som deres visdom giver dem til at beskytte og vejlede mindre heldige racer, selv en race så slet som menneskeheden.

Fra deres skjul har dragerne derfor siden historiens start funderet over hvad der kan gøres for at hjælpe menneskeheden tilbage til myternes tid.

Det kan du læse om her.