LokalpolitikDragepartiet.dk

Dragernes historie

Dragernes visdom

Politik.dk

Brevkasse

Dementier

Vedtægter

Links

Dragepartiet.dk arbejder i Københavns Kommune for:
 • Bygning af almene bjerge på Amager
  Udover at tilvejebringe meget nødvendige grotter til en gruppe af fattige socialt truede drager, vil bygningen af bjerge på Amager medføre flere fordele for borgerne i København. 

  Dette f.eks. i form af et nyt rekreativt område i København med mulighed for bjergvandring - og klatring om sommeren samt skisport om vinteren:

  Herudover vil bjergene med fordel kunne dække for udsigten til den forsatte svenske besættelse af Skåne, Halland og Blekinge.

 • Nyt Dragespringvand på Rådhuspladsen
  Rådhuspladsen i København siges at være skæmmet af HT-bygningen.

  Det er korrekt at den ikke pynter på pladsen, men i virkeligheden er det nuværende Dragespringvand langt værre.

  Et springvandet der officielt skal symbolisere kristendommens sejr over overtroen, ved at afbilde en tyr, der nedkæmper en drage. 

  Javel ja, det er da måske muligt at nogle kan se dette i skulpturen.

  Imidlertid er det Dragepartiet.dk's opfattelse at de herrer Bindebøll og Skovgaard, der er ansvarlige for skulpturen, har haft anderledes tanker og idéer, da de skabte deres skulptur, idet skulpturen som jo enhver kan se, i virkeligheden afspejler:

  En seksuelt begrænset mandsperson, der er ved at udøve patriarkalsk dominans overfor en tydeligvis forsvarsløs kvinde, og dette endog mens hendes 3 børn ser på.

  Nu går Dragepartiet.dk ikke ind for censur. Tværtimod, men vi har da en smule pli og finfølelse, hvilket åbenbart ikke har plaget de herre kunstnere. Men selvfølgelig kan denne vederstyggelighed (springvandet)  jo netop af den årsag også tolkes som et socialrealistisk billede af menneskers færd, når de ikke vejledes af drager.

  Dragepartiet.dk finder dog, på trods af evt. filosofiske overvejelser, at det nuværende Dragespringvand er stærkt diskriminerende og som sådan straks bør erstattes af et nyt Dragespringvand. 

  Dette f.eks. i form af en skulptur i retning af det søde og smukke lille springvand, der en kort sommer var opsat ved Magasin. Her blæste en drage vand på sine unger, som så trillede sødt rundt i vandstrålen. Endelig kan der peges på inspiration fra de søde drager i parken ved Rosenborg slot.

  Herved vil Rådhuspladsen, som en af de potentielt smukkeste pladser i Danmark, får et kærlighedssymbol som centrum i stedet for det nuværende symbol på undertrykkelse og vold.

  Det eksisterende Dragespringvand kan så blive anvendt på en anden velegnet plads, f.eks. som vandingstrug for slædehunde i ydre Thule.

 • Styrk kulturen
  Dragepartiet.dk finder at det lokale kulturliv i København vil blive væsentligt forstærket hvis der bliver afsat langt flere midler til at forskellige interessegrupper kan gennemfører festivaler om deres interesseområde.

  Det hvad enten det handler om film, tegneserier, rollespil, særlige litterære genrer som f.eks. Science Fiction & Fantasy m.v. 

  I den sammenhæng bør der i øvrigt også tilføres biblioteksvæsnet i Københavns Kommune langt flere midler til indkøb af særligt værdigt kunst, som f.eks. tegneserier m.v.

  Hvor Københavns Kommune for få år siden havde store udstillinger og et særskilt bibliotek for tegneserier "Det Kulørte Bibliotek" er området i dag reduceret til nogle få kasser på Hovedbiblioteket. 

  Men et typisk symbol på den udvikling kulturen i København i dag er præget af.

  Suk, nu har de også placeret en café i tegneserieafsnittet, så man nu typisk er henvist til at læse tegneserierne siddende på gulvet eller stående. Det fremmer ikke ligefrem oplevelsen, dybt suk. 

Hvis du efter at have læst om Dragepartiets baggrund, visioner og mål. ønsker at vide mere om partiet kan du læse partiets vedtægter her.

Hvis du ønsker at fortsætte med flere politiske studier m.v., kan du gøre det her.

Hvis du har spørgsmål til Dragepartiet kan du stille dem her.

Hvis du er repræsentant for den 4. magt i samfundet, dvs. medierne, så kan du med fordel gå hertil.