Politik.dk


Dragepartiet.dk

Dragernes historie

Dragernes visdom

Lokalpolitik

Brevkasse

Dementier

Vedtægter

Links

Dragepartiet.dk har som politiske mål:
  • At udbrede kendskabet til dragernes kærlighed og visdom
  • At bekæmpe fordomme om dragers natur og adfærd
  • At fremme positiv integration mellem mennesker og drager 
  • At gennemføre retsforfølgelse af St. George og Beowulf in absentia for forbrydelse mod en udrydningstruet race
  • Bygning af almene bjerge i Danmark med henblik på at tilvejebringe meget nødvendige boliger til drager, og skiløjper
  • Genindførelse af markafbrændning (økologisk) for drager

I det følgende kan du kortfattet læse om Dragepartiet.dk's holdninger til
forskellige emner i alfabetisk rækkefølge. Dragepartiet.dk's synspunkter
bygger på dragernes store viden og kendskab til mennesket.

Arbejde
Meget sundt for mennesker, ikke mindst med henblik på at tilvejebringe guld, juveler m.v. der kan sendes til din lokale drage.

Bjerge
Drager bor normalt i større grotter i bjerge. Da Danmark desværre er et meget fladt land er det Dragepartiets opfattelse at der bør opføres en række bjerge i Danmark, f.eks. langs den Jyske højderyg og på Amager.

Ikke alene vil det sikre boliger til en socialt truet race, men også tilbyde Danmark en lang række andre fordele som f.eks.:

-landbrugene vil blive berettiget til at modtage bjergstøtte fra EU
-der vil kunne etableres en lang række skisportssteder 
-der vil komme langt flere turister til Danmark
-der kan bygges tunneler for EU-midler ligesom på Færøerne
-der vil blive skabt mange nye arbejdsplader 
-TV vil kunne sende programmer om bygning af bjerge i stedet
  for om bygning af broer

Af hensyn til, at de fleste dragerne er meget fattige, og kun sjældent har råd til et ordentlig lag isolerende guld i hele deres grotte, samt juveler til udsmykning, bør bjergene opføres som alment byggeri, så de udsatte drager bliver berettiget til huslejetilskud. 

Børn
Drageyngel er alle smukke, intelligente og fantastiske. Fødte kandidater til Nobel-prisen i alle kategorier. Hvad angår menneskebørn anbefales intensiv træning i  Emma Gads "Takt og tone". Ikke mindst med henblik på god ro og orden ved middagsbordet, det være sig både hjemme & ude.

Dannelse 
Drager sætter stor pris på dannelse. Ikke mindst ved middagsbordet. Emma Gads "Takt og Tone" samt "Man skal ikke" anbefales på det varmeste. 

Fordomme
Fordomme er meget uheldige og bør bekæmpes af alle gode mennesker, ikke mindst fordomme mod drager.

Fordomme kan f.eks. udspringe af uheldige historiske erfaringer. F.eks. har drager tit fordomme imod:

- mandspersoner i rustning på hest og med lanse
- harnisk beklædte dværge med dobbeltslebne økser
- skytter med skælbrydende våben
- langfingerede personer, der ikke kan se forskel på dit og
  dragens guld, juveler m.v. 

Men derfor bør alle alligevel gøre deres bedste for at bekæmpe deres fordomme, selv om f.eks. svenskere og tyskere i tidens løb,  har hærget det Danske Rige, gang efter gang efter gang .. 

Af samme årsag bør de tidligere nævnte årsager, til skabelse af fordomme hos drager om mennesker, til enhver tid undgås af mennesker. 

Fødevarepolitik
Drager støtter alle former for mad, der er økologisk, biodynamisk, usprøjtede etc. Ikke alene fordi sådanne fødevarer smager af mere, men også fordi giftstoffer har det med at ophobe sig i det sidste led i fødekæden.

Guld, juveler m.v.
Guld er et meget god varmeleder, og drager har derfor siden tidernes morgen sat stor pris på,  at kunne ligge på et underlag af guld. Herudover forhindre et godt lag guld, at skadedyr kravler ind i dragernes skæl.

Juveler anvendes af drager til at forstærke deres skæl, hvilket er nødvendigt som følge af menneskers nedrige natur og trang til at tage, hvad der er andres. Herudover skal det dog indrømmes at drager er en smule forfængelige og derfor sætter stor pris på at smykke sig med smukke sten.

Kunst
Drager sætter stor pris på kunst. Således har utallige drager gennem tiden vogtet udvalgte kunstgenstande i deres grotter mens mennesker sloges.

Imidlertid skal det ikke nægtes at visse typer af kunst virker foruroligende på drager, og reducerer muligheden for fredelig sameksistens mellem mennesker og drager. 

Her tænkes f.eks. på diverse staturer, malerier m.v. der viser en såkaldt ridder ved navn St. George, der brutalt myrder en stakkels drage. Et eksempel på denne type ondartet kunst findes f.eks. i Holstebro. 

Herudover er det foruroligende hvor tit drager anvendes i litterært sammenhæng som et ondt dyr, der arbejder for mørkets kræfter.

Naturligvis ønsker drager ikke at påtvinge kunstnere en speciel form for kunst eller på anden måde at udøve censur. Det må imidlertid bemærkes at det af hensyn til en en mere korrekt beskrivelse - og gengivelse - af dragers forhold bør anvendes fodnoter eller lign. til at bemærke sådanne kunstneriske afvigelser fra sandheden, ligesom ikke alle kunstværker, som f.eks. det i Holstebro, bør have en så fremhævende placering.

For en nærmere gennemgang af de kunstneriske unøjagtigheder, der hidtil er konstateret henvises der til "De vise dragers samlede kunstneriske korrektionstkompendium", allernådigst kommenteret af visdragen Smaug, på 2.910 bøger. Flere supplementbøger er under udarbejdelse. 

Markafbrænding
Drager støtter generelt positiv miljøindsats. Imidlertid må det bemærkes at forbudet mod markafbrænding har reduceret dragers mulighed for at komme af med ild væsentligt. Et eksempel på en lovgivning, hvor der ikke igen er taget hensyn til drager. Og så må det ikke glemmes at markafbrænding foretaget af drager faktisk tilfører jorden vigtige spor - og næringsstoffer som f.eks. svovl og phospher.

Miljø
Drager støtter stærkt enhver indsats, der gavner miljøet. Her kan det f.eks. med fordel overvejes at begrænse antallet af fly i luften. Ikke alene forurener de luften, men de har det også  med at falde ned, når de kommer i vejen for en drage, der er ude og få noget frisk luft.

Racisme
Drager findes i alle mulige farver, og drager har aldrig haft problemer med det. At mennesker så åbenbart har den slags problemer undrer drager meget. Ikke mindst da mennesker i dragers øjne ser ret ens ud ved et middagsbordet, selv om nogle dog tydeligvis vejer mere end andre. Racisme er derfor klart en meget ond form for fordom og bør som sådan bekæmpes.

Rigdom
Mennesket har ikke godt af at fokusere på materielle ting. Send derfor straks alt dit guld, juveler mv. til din lokale drage.

Hvis du er i besiddelse af større mængder sølv eller lign. bør du kontakte din lokale drage. Nogle drager sætter stor pris på f.eks. sølvkandelabre af drevent sølv, mens andre gerne ser den slags byttet til f.eks. guld, juveler eller lign.

Sex
Her er ikke sket meget nyt siden mændene kom ned fra træerne og kvinderne landede i deres rumskib.

Sundhed
Drager støtter alle tiltag der styrker sundheden og bekæmper sygdomme hos såvel drager, dyr og mennesker. Der er ikke noget sjovt ved at sætte tænderne i en syg okse.

Tyveri
Er en meget slem ting som mennesker m.v. skal holde sig langt væk fra, ikke mindst når det drejer sig om guld, diamanter m.v.

I øvrigt vil dragerne gerne benytte anledningen til at høre om der  er nogle der er i besiddelse af oplysninger om en hobit, som  efter  sigende er gående under aliaset Bilbo. 

Denne suspekte personage af tydeligvis dubiøs karakter og kedelig baggrund har, sikkert på grund af en beklagelig misforståelse, bortfjernet en diamant  benævnt Bjergets Hjerte fra visdragen Smaug. Evt. oplysninger om merbemeldte hr. Bilbo bedes omgående meddelt din lokale drage.

Ældre
Drager har stor respekt for ældre. Drager støtter enhver form for politik der vil forbedre forholdene for ældre, herunder ikke mindst regelmæssig og omsorgsfuld hjemmehjælp samt større pension.

I den forbindelse vil dragerne gerne benytte anledningen til at påpege at mange ældre drager har svært ved selv at nå at pudse deres guld og juveler, hvorfor de har hårdt brug for hjemmehjælp. Endelig er der til dato aldrig blevet udbetalt folkepension til én eneste  drage, hvilket må skyldes en beklagelig forglemmelse fra relevante myndigheder.

Forhold som disse bør naturligvis bringes i orden med tilbagevirkende kraft for alle drager over 65 år, så alle ældre drager kan leve en værdig alderdom.

Da drager ikke skynder sig unødigt starter Dragepartiet.dk med at overtage magten i Københavns Kommune. Om de lokale dragemål for København kan du læse her.