Vedtægter


Dragepartiet.dk

Dragernes historie

Dragernes visdom

Politik.dk

Lokalpolitik

Brevkasse

Dementier

Links

§  1: Dragepartiet bygger på princippet om
        dragedemokrati.

        Det vil sige, at dragerne bestemmer alt. 

        I de tilfælde, hvor der i et given spørgsmål ikke
        foreligger beslutning fra din lokale drage, er det dig
        selv der bestemmer. 

        Det betyder naturligvis ikke, at du ikke burde vide
        bedre og have gjort noget andet, i tilfælde af, at din
        lokale drage efterfølgende mener du har handlet
        uhensigtsmæssigt.

        Ukendskab til loven og din lokale drages vilje fritager
        ikke for straf.            

§ 2:  Dragepartiet ledes af en bestyrelse.
      
§ 3:  Bestyrelsen har fuld kompetence til at handle på
         partiets vegne, medmindre dette forbydes jf. § 1. 

§  4: Bestyrelsen fastsætter selv sine møder, regler og
         vedtægter, medmindre dette forbydes jf. § 1. 

         Bestyrelsen ledes af StorInquisitoren.

         Bestyrelsen afholder normalt et ugentligt møde.

§  5: Bestyrelsen disponerer ubegrænset over partiets evt.
        ressourcer, medmindre det forbydes jf. § 1. 

        Bestyrelsen skal dog i videst muligt omfang tilstræbe,
        at evt. midler anvendes til at fodre sultne drager og
        bestyrelsesmedlemmer. 

       Der erindres i den sammenhæng om, at du ikke skal
       sende dit guld, juveler m.v. til bestyrelsen, men til din
       lokale drage.

§  6: Enhver der støtter Dragepartiets formål kan indtræde
         i partiet, medmindre det forbydes jf. § 1.

§  7: Indtrædelse i partiet kan med fordel ske over en god
         middag for den samlede bestyrelse og evt. sultne
         drager, selvfølgeligt sponsoreret af kandidaten. 

         NB: Ikke være fedtet. Nedslid dit Dankort. 

§  8: Udtrædelse af partiet kræver en endnu bedre
         middag. 

§  9: Et medlem kan have hemmeligt medlemskab, såfremt
         dette fordres af hensyn til medlemmets stilling, ry og
         ikke mindst evt. helbredsmæssige risici som følge af
         medlemskabet. Husk der eksisterer stadigvæk fæle
         mandspersoner i rustning, der ønsker at penetrere
         drager med tilspidsede teltpæle.

§ 10: Partiet afholder årligt en generalforsamling over en
          bedre  middag. Her vælges bestyrelsen og der
          aflægges  regnskab for årets gang

          Herudover afholdes der ikke  kongresser, offentlige
          møder eller andre aktiviteter, der forudsætter større
          energi  fra medlemmernes side. Drager skynder sig
          ikke unødigt.

§ 11: Af hensyn til pasning af drageyngel m.v. skal         
          indkaldelse til generalforsamling foretages i god
          tid.  

§ 12: Kvinder er 23 år i et uendeligt antal år.