Dragernes visdom


Dragepartiet.dk

Dragernes historie

Politik.dk

Lokalpolitik

Brevkasse

Dementier

Vedtægter

Links

 

I århundrede grundede drager dybt over hvad de skulle gøre for at redde menneskeheden fra sig selv.

Meget blev prøvet og det meste gik galt, trods forskellige korte lyspunkter som f.eks. Pax Romanus, Renæssancen m.v. pga. dragernes indsats. Perioder der i dag typisk betegnes som guldalderperioder i de pågældende civilisationers historie  Alle endte de dog i krig, pest og anden ulykke.

Under ledelse af visdragen Smaug har dragerne derfor nu foretaget en række dybdeborende komparative analyser af menneskehedens adfærd i såvel den historiske som mytologiske tid.

Konklusionen på analyserne er, at menneskehedens problemer primært skyldes en meget uheldig trang til at søge og besidde materielle ting, ikke mindst i form af guld, juveler m.v. Bl.a. fordi besiddelse af sådanne ting giver magt og status overfor andre mennesker. (De er skøre de mennesker).

Imidlertid sker der så det, at mennesker der kommer i besiddelse af sådanne materielle genstande som guld, juveler m.v. straks bliver  ramt af sygelig frygt for at miste rigdommen igen. 

Af denne trang fødes en evig cyklus af begær, vold og undertrykkelse hvor dem:

  • der ikke har guld, juveler m.v., typisk betegnet som de "fattige", jager sådanne materielle genstande og er skinsyge, misundelige m.v. over for dem

  • der har guld, juveler m.v. Typisk betegnet de "rige". De "rige" er til gengæld præget af frygt og angst over for de fattige, som de, ganske korrekt, mener vil have deres guld, juveler m.v.

Herudover er menneskeheden præget af en række andre, men dog mindre grundlæggende problemer, som f.eks. en udpræget mangel på dannelse & kultur, kedelig lugt m.v. 

På baggrund af analyserne fandt dragerne, at her kunne slås to fluer med et smæk. (Fluer skal her alene ses som et symbol, drager slår ikke på fluer)

Drage anvender nemlig selv de af mennesker så eftertragtede genstande dvs.  guld, juveler m.v.

Imidlertid, klart nok, til langt mere fornuftige formål end at måle rigdom og status. Guld anvendes f.eks. af drager til gulvbelægning med henblik på varmeafledning og beskyttelse mod skadedyr og juveler primært som skælforstærkere.

Da menneskeheden åbenbart søger lykken ved at søge efter guld, juveler m.v., f.eks. gennem arbejde, skal mennesket fortsat gøre det.

Hvis et mennesker så får fat i noget guld, juveler m.v. skal de i stedet for at blive bange for at miste guldet, juvelerne m.v. igen, og dermed fortsætte cyklusen af vold, straks give guldet, juvelerne m.v.  til en lokal drage, der så kan og vil l beskytte det mod at blive stjålet.

Mennesket kan så vende tilbage til at søge efter mere guld, juveler m.v. og dermed fortsætte med at være lykkelige. 

Så hvis du ønsker at opnå sand lykke i livet og alt det der, så:

 "Send straks alt dit guld, juveler m.v. til din lokale drage".

Med dette budskab er dragerne nu vendt tilbage til menneskeslægten, og har her givet i  len,  særligt udvalgte personer, også i Danmark, at formidle budskabet om hvordan myternes tid igen skal blive til virkelighed her på Jorden bl.a. via udbredelsen af Dragepartiets  visioner og mål.

Du kan læse mere om Dragepartiets konkrete mål i Danmark her.